“ศุภริล” เจ้าแม่อสังหาฯ รับรางวัล CEO Vision

“ศุภริล”  เจ้าแม่อสังหาฯ ย่าน RCA ซัคเซสธุรกิจ ปลื้มรับรางวัล CEO Vision ของงาน SMEs สร้างอาชีพAwards 2560 พร้อมเตรียมเล็งธุรกิจอาหารเสริม-ความงาม ต่อยอดความสำเร็จ ปลายปี 60

นางสาวศุภริล สุขุยานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ษิรกา จำกัด  ผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์ให้ เช่า  ย่าน RCA  เปิดเผยว่า สำหรับตนเองได้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ให้เช่ามานานกว่า  10 ปีแล้วจนมีความชำนาญและเชี่ยวชาญ  ปัจจุบันมีพื้นที่เป็นตึกให้เช่าในย่าน RCA เน้นเจาะกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่สะดวกในการจ่ายเงินจำนวนมากๆเพื่อซื้อทรัพย์สินทรัพย์ไว้ จึงเน้นมาเช่าทำเลเพื่อทำธุรกิจ ต่างๆ อาทิ เปิด ร้านอาหารญี่ปุ่น ร้านอาหารไทยอีสาน  ผับ โชว์รูม ร้านสะดวกซื้อ ร้านนวด ต่างๆ เป็นต้น

สำหรับกลยุทธ์ด้านการตลาดนั้น คุณศุภริลเฉลยว่า “ดิฉันยึดหลักปัจจัยสำคัญคือ  ภาพลักษณ์ของตัวอาคารทั้งภายนอกและภาย ในต้องสะอาด  ไม่โทรม ดูทันสมัย ปลอดภัย พื้นที่เหมาะสมในการใช้สอย คุ้มค่ากับเม็ดเงินของลูกค้าในการลงทุน   ด้านขนาดห้องเช่าเราก็มีหลายขนาด หลายราคาแตกต่างกันไป เงื่อนไขและการตกลงก็แล้วแต่จะตกลงทำสัญญาให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้าในแต่ละราย นอกจากนี้ยังวางแผนเตรียมผุดธุรกิจอสังหาฯ ในย่านบางแสน  จังหวัดชลบุรี  เนื่องจากเป็นแหล่งพักผ่อนใกล้กรุงเทพฯ หวังกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่ ต้องการการพักผ่อนระยะสั้น ราคาไม่สูง สถานที่สวยงาม เหมาะกับการพักผ่อน จึงตอบโจทย์ความต้องการจุดนี้” 

 ในชีวิตประจำวันที่ต้องพบเจอคนหลากหลาย ทำให้สาวนักบริหารอย่างเธอต้องยึดหลักในการทำงานว่า “ทำตัวให้เล็กแต่ต้องใจใหญ่และให้ โอกาสคน อย่างไรก็ตามด้านภาพรวมธุรกิจอสังหาฯให้เช่าในปี 2017 นั้น  ดิฉันคาดว่าจะมีการเจริญเติบโตดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว รวมถึงกำลังซื้อทั้งในและต่างปร ะเทศขยายตัวมากยิ่งขึ้น ส่วนแผนการตลาดกำลังแตกไลน์ทำธุ รกิจด้านอาหารเสริมและความงามเป็นเรื่องที่ถนัดอีกเรื่องหนึ่ง ในปลายปี  2560 นี้ “

คงได้ข่าวโปรเจ็คต์ใหม่ของเธอในเร็วๆนี้ 

You May Also Like

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: