วันคล้ายวันสถาปนาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครบรอบปีที่ 58

                                 พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

วันคล้ายวันสถาปนาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครบรอบปีที่ 58

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ ปีที่ 58 โดยมีพลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง รักษาการประธานกรรมการ บริษัท การบินไทยฯ พร้อมด้วยนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะกรรมการ และฝ่ายบริหารบริษัทฯ ร่วมในพิธี ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.09 น. ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต

ขอให้ก้าวย่างสู่ปีที่ 59 ของสายการบินแห่งชาติจงผงาดแกร่งและก้าวไกลไม่มีสิ้นสุดค่ะ

 

You May Also Like

%d bloggers like this: