พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานมูลนิธิ ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน โดยมี ฉัตรชัย-ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เฝ้ารับเสด็จ

You May Also Like

%d bloggers like this: