ประเดิมงานแรกหลังรับตำแหน่งนายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนแห่งประเทศไทย

 

ประเดิมงานแรกหลังรับตำแหน่งนายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน สมัยที่2
หลังจากรั้งตำแหน่งนายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน สมัยที่ 2 ได้หมาดๆ คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ ก็มีภารกิจแรกให้ประเดิมทันทีโดยในวันที่ 28 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลาเวลา 09.30 – 11.30 น.ได้รับเทียบเชิญให้ไปขึ้นเวทีร่วมสัมมนาในหัวข้อ  “บทบาทและการปรับตัวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยในอนาคต” ณ Lotus Room ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงาน Electricity Supply Industry Conference 2018  “New Paradigm of ESI in Thailand “ ซึ่งเป็นงานสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมด้านผลิต ส่ง และจำหน่ายไฟฟ้า รวมถึงส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม เพื่อให้เกิดสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานและสังคม
โดยงานนี้มีวิทยากรและผู้เชียวชาญอีก 2 ท่านมาร่วมให้ความรู้ด้วยคือ คุณสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ รองผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุการไฟฟ้านครหลวง
กว่าจะหมดวาระ รับรองมีภารกิจให้ลุยอีกเพียบ

 

 

You May Also Like

%d bloggers like this: