ชวนชม press tour นิทรรศการ ฉันคือเธอ – i am you โดยวสันต์ สิทธิเขตต์ ณ หอศิลป์ กรุงเทพฯ

 

ชวนชม  press tour นิทรรศการ ฉันคือเธอ – i am you โดยวสันต์ สิทธิเขตต์ ณหอศิลป์ กรุงเทพฯ

งานนี้เป็นการรวบรวมผลงานกว่า 100 ชิ้นงาน ซึ่งผลงานของศิลปินแสดงออกผ่านการเสียดสี ล้อเลียน เปรียบเปรยอย่างเป็นนัยยะ อีกทั้งศิลปินยังเป็นนักเคลื่อนไหวต่อสู้ทั้งปัญหาสังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม press tour จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลส 16.00 น. 

  ตามกำหนดการดังนี้ 

16.00 น.            Press Tour โดยภัณฑารักษ์ร่วมคุณอดุลญา ฮุนตระกูล และศิลปิน คุณวสันต์ สิทธิเขตต์

18.00 .            ลงทะเบียน (บรรเลงดนตรีสดโดยศิลปินและกลุ่มเพื่อนศิลปิน)

18.30 .            พิธีกรกล่าวทักทายแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน

–    ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับ

–    คุณพิชญา ศุภวานิช หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการ กล่าวถึงนิทรรศการ

–    ศ .ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ภัณฑารักษ์รับเชิญ และคุณอดุลญา ฮุนตระกูล ภัณฑารักษ์ร่วม กล่าวถึงนิทรรศการ

–    คุณวสันต์ สิทธิเขตต์ ศิลปิน กล่าวถึงนิทรรศการ

–    คุณไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

–    ศิลปิน ภัณฑารักษ์ ประธาน และแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน พร้อมรับประทานอาหารว่าง

–    การแสดงสดจากศิลปิน (หนังตะลึง)

นิทรรศการ ฉันคือเธอ

ศิลปิน วสันต์ สิทธิเขตต์

จัดแสดง 23 มีนาคม – 27 พฤษภาคม 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ภัณฑารักษ์รับเชิญ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์
ภัณฑารักษ์ร่วม อดุลญา ฮุนตระกูล

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) นำเสนอนิทรรศการโดยศิลปิน วสันต์ สิทธิเขตต์ รวบรวมผลงานของศิลปินไว้มากที่สุดกว่า 100 ผลงาน

ผลงานของวสันต์ล้วนมีความโดดเด่น ดึงดูดและท้าทาย สร้างภาษาศิลปะส่วนบุคคลที่เป็นอิสระ และเคลื่อนตัวในหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองปัญหาสังคมร่วมสมัยอย่างฉับพลัน วสันต์แสดงออกผ่านการเสียดสี ล้อเลียน และการเปรียบเปรยอย่างเป็นนัยยะ ด้วยความสามารถรอบด้านทางศิลปะที่ได้เสาะหาวิธีการแสดงออกอันหลากหลาย รวมไปถึงการริเริ่มทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มศิลปิน นักเคลื่อนไหวทั้งภาคองค์กรและภาคประชาชนที่ต่อสู้เพื่อตอบสนองต่อปัญหาทั้งทางสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม จนถึงปัจจุบัน วสันต์ได้เป็นตัวแทนศิลปินจากประเทศไทยเข้าร่วมแสดงงานในเวทีระดับโลกหลายแห่ง ทั้งที่ประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา

นิทรรศการ ฉันคือเธอ คือการต่อยอดแนวความคิดจากชุดผลงานเมื่อปี 2536 ในครั้งนั้น I Am You นำเสนอความเวียนว่ายของวัฎจักรชีวิตและความทุกข์ สำหรับในปี 2561 นี้ แนวคิด I Am You หรือ ฉันคือเธอ ถูกนำมาตีความอีกครั้งและกระจายออกเป็น 5 หัวข้อ นำเสนอผลงานตั้งแต่ปี 2518 จนถึงปัจจุบัน เริ่มต้นจากการมองย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของศิลปินเพื่อทำความเข้าใจถึงแก่นของความคิดและผลงานใน “อุดมคติ & อุดมการณ์” (Ideals and Ideology) ต่อด้วยการตั้งคำถามถึงวิธีการสร้างสรรค์ผลงานและการแสดงออกของศิลปินผ่าน “อำนาจ กับ ไร้อำนาจ” (Powerful vs Powerless) “ความดิบเถื่อนคืออาวุธ” (Raw Aesthetic as a Weapon) และ “ใบหน้า เรือนร่างและเสรีภาพ” (Face, Figure and Liberty) แล้วมองความเป็นปัจจุบันสมัยจากกิจกรรมทางสังคมที่ศิลปินมีส่วนร่วมใน “โลกสวยด้วยประท้วง” (Protest And Making The World A Better Place)

นอกจากการบอกเล่าแนวคิดของผลงานและชีวิตความเป็นศิลปินนักกิจกรรมของวสันต์ สิทธิเขตต์แล้ว ในระหว่างที่นิทรรศการจัดแสดง ยังนำเสนอกิจกรรมการศึกษา “Curator Tour” “Artist Talk” “Critic Talk” และเวิร์คชอปสำหรับเด็กอีกด้วย

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 02 214 6630 ต่อ 501-503

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) นำเสนอนิทรรศการโดยศิลปิน วสันต์ สิทธิเขตต์ รวบรวมผลงานของศิลปินไว้มากที่สุดกว่า 100 ผลงาน 

ผลงานของวสันต์ล้วนมีความโดดเด่น ดึงดูดและท้าทาย สร้างภาษาศิลปะส่วนบุคคลที่เป็นอิสระ และเคลื่อนตัวในหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองปัญหาสังคมร่วมสมัยอย่างฉับพลัน วสันต์แสดงออกผ่านการเสียดสี ล้อเลียน และการเปรียบเปรยอย่างเป็นนัยยะด้วยความสามารถรอบด้านทางศิลปะที่ได้เสาะหาวิธีการแสดงออกอันหลากหลาย รวมไปถึงการริเริ่มทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มศิลปิน นักเคลื่อนไหวทั้งภาคองค์กรและภาคประชาชนที่ต่อสู้เพื่อตอบสนองต่อปัญหาทั้งทางสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม จนถึงปัจจุบัน วสันต์ได้เป็นตัวแทนศิลปินจากประเทศไทยเข้าร่วมแสดงงานในเวทีระดับโลกหลายแห่ง ทั้งที่ประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา

 

นิทรรศการ ฉันคือเธอ คือการต่อยอดแนวความคิดจากชุดผลงานเมื่อปี 2536 ในครั้งนั้น I Am You นำเสนอความเวียนว่ายของวัฎจักรชีวิตและความทุกข์ สำหรับในปี 2561 นี้ แนวคิด I Am You หรือ ฉันคือเธอ ถูกนำมาตีความอีกครั้งและกระจายออกเป็น 5หัวข้อ นำเสนอผลงานตั้งแต่ปี 2518 จนถึงปัจจุบัน เริ่มต้นจากการมองย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของศิลปินเพื่อทำความเข้าใจถึงแก่นของความคิดและผลงานใน “อุดมคติ & อุดมการณ์” (Ideals and Ideology) ต่อด้วยการตั้งคำถามถึงวิธีการสร้างสรรค์ผลงานและการแสดงออกของศิลปินผ่าน “อำนาจ กับ ไร้อำนาจ” (Powerful vs Powerless) “ความดิบเถื่อนคืออาวุธ” (Raw Aesthetic as a Weapon) และ “ใบหน้า เรือนร่างและเสรีภาพ” (Face, Figure and Liberty) แล้วมองความเป็นปัจจุบันสมัยจากกิจกรรมทางสังคมที่ศิลปินมีส่วนร่วมใน “โลกสวยด้วยประท้วง” (Protest And Making The World A Better Place)

นอกจากการบอกเล่าแนวคิดของผลงานและชีวิตความเป็นศิลปินนักกิจกรรมของวสันต์ สิทธิเขตต์แล้ว ในระหว่างที่นิทรรศการจัดแสดง ยังนำเสนอกิจกรรมการศึกษา “Curator Tour” “Artist Talk” “Critic Talk” และเวิร์คชอปสำหรับเด็กอีกด้วย

You May Also Like

%d bloggers like this: