แต่งตั้งประธานโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่น

แต่งตั้งประธานโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่น

สมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดประชุมแต่งตั้ง อารยา อรุณานนท์ชัย เป็นประธานโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และวาระกฏเกณฑ์ในการคัดเลือกคนพิการเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร โดยมีคุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล และกรรมการอื่นๆเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

 

 

You May Also Like

%d bloggers like this: