ลูกทุ่งสาว “ดาว มยุรี” ร่วมรณรงค์ในงานกิจกรรม “ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย”

 

ลูกทุ่งสาว “ดาว มยุรี” ร่วมรณรงค์ ในงานกิจกรรม “ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย” 

เพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมดีๆ ที่สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายให้กับประชาชน “ครูเทียม ชิงช้าสวรรค์” ชุติเดช ทองอยู่ จึงจูงมือศิษย์เอก แฟ้ม บุญมา พร้อม ลูกทุ่งสาว ดาว มยุรี  จึงยินดีเทคิวมาร่วมกิจกรรม เปิดตัวรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนก ารยุติธรรรมให้กับประชาชนและหน่ วยงานของรัฐ ในหัวข้อ “ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย” ของ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ลานทิศเหนือ ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 

 

ใครว่างเชิญแวะเข้าร่วมงานได้ตามอัธยาศัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม โทร. 02-141-3666 หรือ @weareoja

 

You May Also Like

%d bloggers like this: