ชวนชมมหัศจรรย์และมนต์เสน่ห์แห่งทิวลิปจากเนเธอร์แลนด์ ณ อุทยานดอกไม้ เพลาเพลิน

ชวนชมมหัศจรรย์และมนต์เสน่ห์แห่งทิวลิปจากเนเธอร์แลนด์ ณ อุทยานดอกไม้ เพลาเพลิน

เมื่อเร็วๆนี้ อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติต้อนรับ ฯพณฯ มร. พอล เม้งเฟล (Mr.Paul  Menkveld) อุปทูต (Chang’e  d’Affaires a.i.สถานเอกอัครราชทูต ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ณ กรุงเทพฯ (Embassy of the Kingdom of the Netherland in Bangkok) โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน) นายอำเภอคูเมือง (นาย เสนีย์ มะโน) และคุณพรทิพย์ อัษฏาธร กรรมการผู้จัดการอุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการการดำเนินงานปลูกดอกไม้เมืองหนาว โดยเฉพาะดอกทิวลิป เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง

 

ที่สำคัญคืออุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน ในฐานะแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ไม้ดอกเมืองหนาวแก่นักท่องเที่ยว โดยให้ความสำคัญแก่นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง ได้มีได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตของไม้ดอกเมืองหนาว โดยเฉพาะทิวลิปจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้ชื่อว่าเชี่ยวชาญเรื่องดอกทิวลิประดับโลก

 

 

ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมมหัศจรรย์และมนต์เสน่ห์แห่งทิวลิปจากเนเธอร์แลนด์ได้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561

You May Also Like

%d bloggers like this: