มรกต ยิบอินซอย นำทีมบริหาร “Meet Press” แถลง “ผลประ กอบการปี 2560 และทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2561 ของยิบอินซอยกรุ๊ป”

                                                   (บน) มรกต ยิบอินซอย

มรกต ยิบอินซอย นำทีมบริหาร “Meet Press” แถลง“ผลประ กอบการปี 2560 และทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2561 ของยิบอินซอยกรุ๊ป”

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด  บริษัทของคนไทยที่เริ่มดำเนินธุ รกิจในปี 2469  และประสบความสำเร็จสามารถขยายธุ รกิจในด้านต่างๆไปมากกว่า 10 บริษัท   ปัจจุบัน “ยิบอินซอยกรุ๊ป” เป็นบริษัทของคนไทยขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง ที่ยังคงสถานะเป็นกลุ่มธุรกิจขอ งคนไทย 100 %  โดยมีผลประกอบการรวมมากกว่า 6,000 ล้านบาทในปี 2559   
 
“ยิบอินซอยกรุ๊ป” ประกอบด้วยธุรกิจ 4 กลุ่มคือ กลุ่มธุรกิจ IT , กลุ่มธุรกิจเกษตร กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ 
ทิ้งท้ายปีนี้ คุณมรกต ยิบอินซอย  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด พร้อมทีมบริหาร เลยจัดงาน  ” Meet Press” เพื่อแถลงข่าว “ผลประกอบการปี 2560  และทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2561 ของยิบอินซอยกรุ๊ป”   ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน  2560   เวลา 13.30 -15.30 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ปากซอยเจริญกรุง 37  

You May Also Like

%d bloggers like this: