สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) เตรียมจัดงานสัมมนา ระหว่าง กฟผ.และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (IPP&SPP) ด้านการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า ประจำปี 2560

                                                                  ปรียนาถ สุนทรวาทะ

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) เตรียมจัดงานสัมมนา ระหว่าง กฟผ.และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (IPP&SPP) ด้านการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า ประจำปี 2560

เพิ่งจบงานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 60”  ไปหมาดๆ  หญิงเหล็กไฟแรงแห่งวงการพลังงานซึ่งกำลังเนื้อหอมและฮ็อตเคียงคู่ไปกับมูลค่าหุ้นของ บี.กริม เพาเวอร์  คุณหนุ่ยปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ‘BGRIM’  และนายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน พร้อมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ก็เดินหน้าต่อตามมาติดๆ ด้วยการจัดงานสัมมนาใหญ่อีกครั้ง ระหว่าง  กฟผ.  และ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (IPP & SPP) ด้านการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า ประจำปี 2560  ซึ่งจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 ถึงวันศุกร์ที่ 24 พ.ย. ศกนี้    ณ  เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

และงานนี้ก็ยิ่งใหญ่น่าสนใจชนิดพลาดไม่ได้ เพราะมี “แม่เหล็ก” เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณไชยวัฒน์ พรพิเชษฐ์ และ คุณพนม เทพประทุม จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ มาร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “การเปรียบเทียบข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฎิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code)

ถ้าใครพลาดปีนี้ ต้องรอปีหน้าเลยค่ะ!

 

You May Also Like

%d bloggers like this: