งานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 2560”

งานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 2560”

นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์  ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 25560” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (Independent Power Producer:IPP) และ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer:SPP)  เข้าร่วมสัมมนาอย่างคับคั่ง อาทิ นายมนยศ วรรธนะภูติ ผู้อำนวยการฝ่ายแผนกำกับการจัดหาพลังงาน (สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน) นายพีรพล สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณสายงานระบบส่ง (กฟผ.) และ ร.ท.ณรงค์ชัย วิสูตรชัย อุปนายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน  ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เมื่อเร็วๆ นี้

You May Also Like

%d bloggers like this: