(บน) อุษณีย์ แสงสิงแก้ว

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และไทยสมายล์ แอร์เวย์ส อำนวยความสะดวกประชาชนที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด เดินทางมาเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

 นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น การบินไทย และไทยสมายล์ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดที่มีความประสงค์จะเดินทางมาร่วมน้อมสำนึก

ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมร่วมใจถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศ
ระหว่างวันที่ 23-31 ตุลาคม 2560 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนดังกล่าว ดังนี้

• การบินไทย เพิ่มเที่ยวบิน เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต วันละ 11 เที่ยวบิน เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ วันละ 5 เที่ยวบิน รวม 144 เที่ยวบิน ซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 90,000 ที่นั่ง
• ไทยสมายล์ เพิ่มเที่ยวบิน เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุดรธานี วันละ 5 เที่ยวบิน, เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี วันละ 5 เที่ยวบิน, เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ–หาดใหญ่ วันละ 8 เที่ยวบิน, เส้นทาง ไป-กลับกรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี วันละ 3 เที่ยวบิน , เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-นราธิวาส วันละ 2 เที่ยวบิน รวมจำนวน 440 เที่ยวบิน ซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 72,000 ที่นั่ง

นอกจากนี้ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น บริษัท การบินไทยฯ ยังอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการจัดเช็คอินล่วงหน้าสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะ

ซึ่งผู้โดยสารสามารถติดต่อเพื่อทำการเช็คอินล่วงหน้าโดยแจ้ง 3 วันล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ที่ สำนักงานใหญ่ หมายเลข 0-2545-4159 วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา 08.00 น.-17.00 น.

หรือที่สนามบินสุวรรณภูมิ หมายเลข 0-2134-5351-2 วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา 08.00 น.-16.00 น. 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารของการบินไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com สำนักงานขายการบินไทย และตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก หรือ THAI Contact Center
โทร. 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
สำหรับผู้โดยสารของไทยสมายล์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaismileair.com และ Smile Call Center โทร. 1181 หรือ 0-2118-8888

ผู้โดยสารของการบินไทยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์
thaiairways.com
สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก
หรือ THAI Contact Center

You May Also Like

%d bloggers like this: