งานแถลงข่าว “โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program) ปี ที่ 2”

                          (บน)  มร. กลิน ทาวน์เซนด์ เดวีส์ เอกอัคราชทูต สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

งานแถลงข่าว “โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย

(Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program) ปี ที่ 2”

สถานทูตเอเมริกาโดย เอกอัครราชทูต กลิน ทาวน์เซนด์ เดวีส์ เอกอัคราชทูต สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ (U.S. Space and Rocket Center – USSRC) ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ NASA และเป็นองค์กรร่วมของ Smithsonian สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย , บริษัท ซิกเนเจอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ( Zignature Marketing Co,. Ltd. ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ Thailand Space and Aeronautics Research (TSR) จัดงานแถลงข่าว “โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program) ปี ที่ 2”

โครงการนี้ เป็นโครงการแข่งขันชิงทุนการศึกษาด้านการสำรวจอวกาศ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาในโครงการของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อการสำรวจอวกาศ ผู้ที่ชนะการแข่งขัน จะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปศึกษาวิชาาการสำรวจอวกาศเบื้องต้นในหลักสูตรเร่งรัด เป็นระยะเวลา 10 วัน ณ ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่ฐานทัพ Redstone Arsenal ของ กองทัพสหรัฐฯ ในเมือง Huntsville มลรัฐอลาบามา พร้อมทั้งจะได้รับทุนการศกษาจนจบปริญญาตรีในคณะใดก็ได ้ของสถาบันเทคโนโลนีพระจอมเกล้า เจ้าคุณลาดกระบังโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

โดยภายในงาน  พิรดา เตชะวิจิตร์ ว่าที่นักบินอวกาศหญิงคนแรกของไทย จะให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวด้วย

งานแถลงข่าวจะจัดขึ้นในวัน พฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 12:00-14:00 น. ณ American Hub ชั้นที่ 9 อาคารวิทยุทาวเวอร์ A สถานทูตสหรัฐอเมริกา 

You May Also Like

%d bloggers like this: