ปันรักจากการบินไทย มอบพลังใจแด่ทหารผ่านศึก

ปันรักจาก “การบินไทย” มอบพลังใจแด่ทหารผ่านศึก

เรืออากาศเอก ชาตรี พงษ์ศักดิ์ (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เปิดกิจกรรม “ปันรักจากการบินไทย มอบพลังใจแด่ทหารผ่านศึก” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษาครบ 60 ปี โดยมีนางปราณี จันทรเฉิด (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร บริษัท การบินไทยฯ ร่วมในพิธี ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

        อนึ่ง บริษัท การบินไทยฯ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ดำเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ โดยจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ อาทิ รับประทานอาหารกลางวัน และร่วมพูดคุย ร้องเพลง โดยมีพนักงานการบินไทยจากฝ่ายต่างๆ อาทิ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงานครัวการบินไทย ร่วมเป็นจิตอาสา

 

You May Also Like

%d bloggers like this: