คิดส์ซาเนียและแอร์เอเชีย ติดปีกพา 5 ลูกเรือตัวน้อยบินจริง

คิดส์ซาเนียและอร์เอเชีย ติดปีกพา 5 ลูกเรือตัวน้อยบินจริง!

หลังผ่านการคัดเลือกและฝึกจริงจ ากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่ างเข้มข้น

คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ 
ร่วมกับ สายการบินแอร์เอเชีย ติดปีกให้น้องๆ 5 คนที่ได้รับคะแนนสูงสุดและผ่านการคัดเลือกจากการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ในโครงการ “AirAsia Cabin Crew Junior Camp ติดปีกตัวน้อย บินสู่ฝัน” โดยแปลงโฉมน้องๆ ใส่ชุดสจ๊วตและแอร์โฮสเตสตัวน้อย พาสัมผัสประสบการณ์จริง ร่วมเป็นผู้ช่วยรุ่นพี่ให้บริการผู้โดยสาร ในไฟล์ทประวัติศาสตร์ครั้งแรกของไทย เที่ยวบิน FD 3104 กรุงเทพ-หาดใหญ่ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 09.50 น. ถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ เวลา 11.00 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ซึ่งน้องๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างน่ารักสมวัย ภายใต้การดูแลตามมาตรฐานความปลอดภัยมืออาชีพจากพี่ๆ ทีมงานแอร์เอเชีย


ทั้งนี้น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย 5 คน ประกอบไปด้วย น้องเบลล์ ด.ญ. กัญญาณัฐ สิรยาคม น้องหยู่อี่ ด.ญ.ภัทรวรรณ เตชสมบูรณ์สุข น้องจีน ด.ญ. ธนัทชนัน มากทวี น้องกิ๋ง ด.ช.สถาปัตย์ ลิมปิกาญจนโกวิท และ น้องวิน ด.ช.นราธิป เงินส่งแสง ซึ่งผ่าน การคัดเลือก 3 รอบ รอบแรกกับการส่งคลิปแนะนำตัวเอง และเล่าถึงความฝันที่อยากเป็ นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อเข้าสู่รอบที่ 2 รอบ 60 คนสุดท้าย ซึ่งคัดเลือกจากการตอบคำถาม ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการเป็นพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน จนเหลือ 30 คนสุดท้าย ที่จะฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ทั้งด้านการให้บริการอย่างมืออา ชีพและการใส่ใจความปลอดภัยตามมา ตรฐานสากล  ก่อนจะคัดเลือกรอบสุดท้ายเป็น 5 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตัวน้ อย ที่ได้บินจริงในเที่ยวบินประวัติ ศาสตร์ร่วมกับผู้ปกครอง และพี่ๆ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นผู้ฝึกอบรมทักษะให้น้อง ๆ และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ การร่วมโครงการ จนถึงวันบินจริง

โดยน้องจีน น้องหยู่อี่ น้องเบลล์ น้องกิ๋ง และน้องวิน จะรับหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับ บนเครื่องบินตัวน้อย เสริมทัพพี่ๆ เริ่มขั้นตอนตั้งแต่การบรีฟก่อน ไปบินที่ออฟฟิศแอร์เอเชีย ลากกระเป๋าเดินไปที่เครื่อง การต้อนรับทักทายผู้โดยสาร การเสิร์ฟอาหารว่างเมนูพิเศษ สาธิตการใช้อุปกรณ์ รวมทั้งหน้าที่ต่างๆ เช่นเดียวกับพี่ๆ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตัวจ ริง ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ครั้งสำคั ญของน้องๆ ทุกคน


ผู้สนใจสามารถติดตามภาพและคลิปบ รรยากาศบินจริงของน้องๆ 5 คนสุดท้ายโครงการ “AirAsia Cabin Crew Junior Camp ติดปีกตัวน้อย บินสู่ฝัน” ได้ที่เฟสบุ้คของคิดส์ซาเนียและแอร์เอเชีย 

You May Also Like

%d bloggers like this: