สวนสัตว์ดุสิต และ กลุ่มบริษัท นานมี ร่วมกันจัดกิจกรรม “พลังความดี”เทิดพระเกียรติ ร.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในภาพ   ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ (ยืนที่2จากขวา) และ พิทักษ์ อุ่นซ้อน (ยืนที่3 จากขวา) 

สวนสัตว์ดุสิต และ กลุ่มบริษัท นานมี ร่วมกันจัดกิจกรรม”พลังความดี”เทิดพระเกียรติ ร.10

สวนสัตว์ดุสิต และ กลุ่มบริษัท นานมี ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “พลังความดี” ด้วยจิตสำนึกที่มุ่งมั่นในการทำความดี คิดดี ประพฤติดี สืบสานพระราชปณิธาน สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีและน่าอยู่ และเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  รัชกาลที่ 10  ศูนย์รวมจิตใจอันก่อให้เกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่สร้างความยั่งยืนแก่ประชาชนคนไทยและประเทศชาติ

นายพิทักษ์ อุ่นซ้อน ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต กล่าวว่า เพื่อให้การมาเที่ยวสวนสัตว์ของเด็กๆสนุกสนาน ขณะเดียวกันก็สอดแทรกความรู้ และปลูกฝังความจงรักภักดีและหัวใจของการทำความดี มีเมตตากรุณาและรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สวนสัตว์ดุสิตจึงได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  กิจกรรมสาธิตการให้อาหารสัตว์ การเล่นเกมส์ตอบปัญหาปลูกฝังเรื่องการทำความดี และการให้ความรู้เรื่องสัตว์ต่างๆแก่เยาวชนผ่านการระบายสี พร้อมร่วมเขียนข้อความเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10

นาง ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท นานมี กล่าวว่า  กิจกรรมวันนี้เป็นหนึ่งในโครงการของนานมีที่ทำต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้ คือการปลูกฝังเรื่องการทำความดี สืบสานพระราชปณิธานของ ร.9 ขณะเดียวกันก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีแก่ในหลวง ร.10 โดยตั้งใจที่จะปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักหน้าที่ รู้จักการเสียสละแก่ประโยชน์ส่วนรวม มุ่งมั่นในการทำความดี ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ความสดใสก้าวหน้า เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศไทย

You May Also Like

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: