TJ’s True South ผนึก The Rink Arena เตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

TJ’s True South ผนึก The Rink Arena เตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

วางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ เตรียมความพร้อมรอบด้านให้เกิ ดขึ้นแก่ผู้เข้าโครงการ  TJ’s True South ผนึก The Rink Arena  สนามฝึกไอซ์สเก็ตชั้นนำของประเท ศไทย ร่วมเป็นพันธมิตรฝึกทักษะพัฒนาค วามสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ ทุกท่าน สนับสนุนพิชิตขั้วโลกใต้สร้างปร ะวัติศาสตร์ครั้งแรกของประเทศไท ยในปลายปี  2561

โครงการ TJ’s True South  ปัจุบันนี้มีผู้เข้าฝึก  45 ท่านในการเตรียมตัวฝึกทักษะแบบเ ต็มรูปแบบในประเทศ ก่อนไปฝึกยังต่างประเทศในภูมิอา กาศใกล้เคียงการเดินเท้ากว่า 1,200 กิโลเมตรในขั้วโลกใต้  โดยหนึ่งในกลยุทธ์การฝึกทักษะคื อ สนามฝึกไอซ์สเก็ต เพื่อฝึกด้านกล้ามเนื้อให้ได้คว ามแข็งแรง ทางโครงการ TJ’s True South  ต้องคัดเลือกนักผจญภัยที่มีควา มพร้อมเหมาะสมเป็นตัวแทนของกลุ่ มคนไทยคนแรกที่จะไปสร้างประวัติ ศาสตร์ให้แก่ประเทศไทย

 ด้านนายทศพล ทรัพย์สินทวีพูน ผู้จัดการทั่วไป  The Rink Arena เปิดเผยว่า การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกา รพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เข้ าโครงการ TJ’s True South  มีความรู้สึกยินดีที่อย่างมาก นับเป็นโครงการที่มีประโยชน์ โดยผู้เข้าฝึก จะได้ทดสอบความสามารถของตัวเองใ นด้านต่างๆ รวมถึงได้พัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะต้องใช้พลังความเข้มแข็งทั้ งกายใจเพื่อหาผู้ที่พร้อมที่สุด อันจะเป็นตัวแทนประเทศไทยก้าวไป สู่จุดหมายที่ดีที่สุดครั้งหนึ่ งในชีวิต นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้เ กิดขึ้นได้ง่ายๆ นัก ซึ่งทาง The Rink ก็รู้สึกมีความยินดี และเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นส่ วนหนึ่งในโครงการดีๆ เช่นนี้

“การเล่นไอซ์สเก็ตนั้น ไม่ยาก สำหรับท่านใดต้องการเริ่มหัดเริ่มต้นนั้นอาศัยเพียงความกล้าและก ารฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ และได้รับการดูแลจากผู้ฝึกสอน  เพียงท่านี้สามารถเล่นไอซ์สเก็ ต ได้อย่างสนุก ปลอดภัย และ ได้ประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรง กล้ามเนื้อมีความกระชับ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของ TJ’s True South ทุกๆ คนก็สามารถทำกันได้ดี มีความขยันฝึกซ้อมกันมาก แม้จะมีความกังวลเรื่องอายุที่ม ากแต่หลังจากที่ได้มีการเวิร์คช็ อปกันในวันแรก ทุกคนสามารถสเก็ตได้ ทรงตัวได้ รู้จักวิธีล้มและลุกขึ้นอย่างปล อดภัย ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่า งมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตามคิดว่าจะสามารถผ่าน บททดสอบครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอ น” ผู้จัดการทั่วไป The Rink Areana กล่าว

 ทั้งนี้ การฝึกทักษะด้านไอซ์สเก็ตนับเป็ นหนึ่งในทักษะของผู้เข้าร่วมโคร งการต้องฝึกฝน เนื่องจากสภาพการเดินเท้าที่จะไ ปพิชิตขั้วโลกใต้นั้น เป็นหิมะ น้ำแข็ง อากาศที่หนาวเหน็บ จึงสำคัญในการฝึกการทรงตัว การลื่น ในสภาพพื้นผิวระยะทางที่ปกคลุมด้ วยน้ำแข็ง ผู้เข้าโครงการต้องฝึกให้มีชำนา ญ เพื่อเตรียมตวามพร้อมในภารกิจสำ คัญเป็นตัวแทนระดับประเทศไทย สร้างชื่อเสียงระดับโลก เป็นหนึ่งทักษะ ที่ต้องฝึกให้เกิดความชำนาญ ติดตาม โครงการ TJ’s True South ผ่านทาง  FACEBOOK  /  IG / TrueSouthThailand /www.truesouth.org

You May Also Like

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: