“เอฟดับบลิวดี ฟื้นฟูชุมชน สร้างรอยยิ้มให้น้อง”

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ร่วมฟื้นฟูและพัฒนาชุมชน

ผ่านกิจกรรม เอฟดับบลิวดี ฟื้นฟูชุมชน สร้างรอยยิ้มให้น้อง

ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม อำเภอพุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

 

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยทีมผู้บริหาร 4 ท่าน คือ มร.ไมค์ แพล็กซ์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, มร. อามาน คาปัวร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด,  คุณบ๊อบ เวาเทอร์ส  ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน และมร.โจเชฟ คิ ง ยูว เฉิง  ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริหารความเสี่ยง นำพนักงาน  ตัวแทนจิตอาสาและสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม เอฟดับบลิวดี ฟื้นฟูชุมชน สร้างรอยยิ้มให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม อำเภอพุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

มร.ไมค์ แพล็กซ์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กิจกรรม CSR ของเราในครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของเอฟดับบิลดี ในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโดอย่างยั่งยืน  สืบเนื่องจากวิกฤตสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงในหลายจังหวัด และบางแห่งยังมีน้ำท่วมสูงถึงเกือบ 100% เราได้ลงไปสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในอำเภอพุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี และพบว่าพื้นที่เหล่านี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักในทุกๆ ปี เอฟดับบลิวดี ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของชาวสุราษฎร์ จึงได้ผลักดันให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น ภายในวัมนธรรมองค์กร (core value) ในเรื่อง care for people” เราไม่เพียงแต่ปรับปรุงโรงเรียนและกองทุนหมู่บ้าน แต่เรายังช่วยเหลือชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบยั่งยืน ด้วยแนวทางการขับเคลื่อนดังต่อไปนี้

  • ปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนบ้านไทรงาม
  • ปรับปรุงที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน
  • บริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและกีฬา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงามและหนองจอก
  • บริจาคชุดอุปโภคบริโภค (พร้อมเมล็ดพันธุ์) จำนวน 220 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 220 ครอบครัว จาก 4 หมู่บ้าน  คือ ทรัพย์ทวี, ดอนมะลิ, ทับชัน และบ้านไทรงาม
  • รับซื้อตะกร้าสานจากชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
  • บริการตรวจสุขภาพฟรีสำหรับชุนและนักเรียน
  • ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเป็นโครงการอาหารกลางวัน
  • ปลูกสวนหย่อมบริเวณอาคารเรียน
  • วาดระบายสีบนกำแพงโรงอาหาร
  • กิจกรรมสันทนาการ เกม, สานตะกร้าโดยชาวบ้าน, ฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างชาวพุนพินและพนักงานเอฟดับบลิวดี

กิจกรรม เอฟดับบลิวดี ฟื้นฟูชุมชน สร้างรอยยิ้มให้น้อง” ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ด้วยความร่วมมือของพนักงานเอฟดับบลิวดี จิตอาสา และชาวพุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี  เพราะเราใส่ใจในชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาอย่างแท้จริง กิจกรรมในครั้งนี้จึงใม่ใข่แค่การบริจาคเงินหรือสิ่งของเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการฟื้นฟูชุมชนอย่างจริงจัง และต่อยอดวิถีชีวิตเศรษฐกิจแบบพอเพียง ผมเชื่อว่าที่สุดแล้วเอฟดับบลิวดี จะสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของคนที่มีต่อธุรกิจประกันภัยได้” ไมค์กล่าว

 

You May Also Like

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: