เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จัดกิจกรรม FWD PASSION CLUB

เอฟดับบลิวดี  ประกันชีวิต จัดกิจกรรม FWD PASSION CLUB

สอนและจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อหลวง

คุณศุลีพร  ยงวิทิตสถิต   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางการตลาด บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม FWD Passion Club  นำจิตอาสา ซึ่งประกอบด้วยลูกค้า พนักงาน และประชาชนทั่วไป จำนวน 700 คน ร่วมทำดอกไม้จันทน์เพื่อถวายสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมส่งมอบดอกไม้จันทน์จำนวน 4,000 ดอก ผ่านคุณกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อนำไปมอบให้กรุงเทพมหานครสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ศุนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

 

You May Also Like

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: