พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์

Read more

เปิดงานเสวนาส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนด้านภาพยนตร์ และวิดีทัศน์ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน

เปิดงานเสวนาส่งเสริมความ

Read more